Afdelinger

Gildhøjhjemmets forskellige afdelinger

Afdeling A/B og C er Gildhøjhjemmets plejeafdelinger, hvor der i alt er 55 boliger. Afdelingerne har mellem 10 og 29 boliger, som i gennemsnit er mellem 53 og 70 m2 brutto og netto mellem 20 – 25 m2. Brutto er inklusiv fælles arealer. På alle afdelingerne er der fælles spise- og dagligstue.

På Gildhøjhjemmet arbejder vi med hverdagstræning, for at medvirke til, at beboeren kan bevare sin livskvalitet og selvstændighed. Hverdagstræning vil sige, at beboeren støttes i at kunne varetage de dagligdagsopgaver som er mulige for den enkelte. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers eget ønske til sin egen tilværelse, her bruger vi bl.a. Livshistorie. Personalet har været på kursus i at arbejde ud fra hverdagstræning. 

Personalet på afdelingerne, er uddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Personalegruppen er mangfoldig i alder og kulturel baggrund, hvilket vi ser som en stor styrke. Vi gør meget ud af personalets kompetenceudvikling, så de hele tiden er fagligt opdaterede. Vi arbejder ud fra kontaktperson systemet, for at styrke et godt samarbejde med beboere og pårørende samt at der er kontinuitet i plejen og omsorgen for beboeren.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og personale. Hver afdeling afholder to gange om året beboer/pårørendemøde, hvor medarbejderrepræsentanter også deltager.

Sidst opdateret den 06. december 2021