Afdelinger

Gildhøjhjemmets forskellige afdelinger

Visitation

 

Fysiske rammer

  • Afdeling A/B Afdeling A stuen og 1. sal og Afdeling B 10 pladser.
  • Afdeling C stuen og 1. sal 

er Gildhøjhjemmets plejeafdelinger, hvor der i alt er 55 boliger. Afdelingerne har mellem 10 og 29 boliger, som i gennemsnit er mellem 53 og 70 m2 brutto og netto mellem 20 – 25 m2. Brutto er inklusiv fælles arealer. På alle afdelingerne er der fælles spise- og dagligstue.

Vores mål og kerneopgave er at skabe en god og tryg hverdag for beboerne.

På Gildhøjhjemmet arbejder vi med hverdagstræning, for at medvirke til, at beboeren kan bevare sin livskvalitet og selvstændighed. Hverdagstræning vil sige, at beboeren støttes i at kunne varetage de dagligdagsopgaver som er mulige for den enkelte. Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers eget ønske til sin egen tilværelse, her bruger vi bl.a. Livshistorie. Personalet har været på kursus i at arbejde ud fra hverdagstræning. 

Gildhøjhjemmet er idrætscertificeret, hvilket bl.a. betyder at udvalgte personale i hver afdeling, er uddannet i at lave aktiviteter med beboerne. Der skal tilbydes min. 3 fysiske aktiviteter om ugen for at være idrætscertificeret. 

Personalet på afdelingerne, er uddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Personalegruppen er mangfoldig i alder og kulturel baggrund, hvilket vi ser som en stor styrke. Vi gør meget ud af personalets kompetenceudvikling, så de hele tiden er fagligt opdaterede. Vi arbejder ud fra kontaktperson systemet, for at styrke et godt samarbejde med beboere og pårørende samt at der er kontinuitet i plejen og omsorgen for beboeren.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og personale. Hver afdeling afholder to gange om året beboer/pårørendemøde, hvor medarbejderrepræsentanter også deltager. Her er der bl.a. mulighed for at drøfte ønsker og indsatser, så vi sammen kan skabe den gode hverdag. 

Sidst opdateret den 25. april 2023