Skærmet enhed - Demensafdeling

Afdeling D

Visitation

Visitationen i Brøndby Kommune visiterer borgere til en bolig i demensafdelingen.

Der er specielle visitationskriterier for dette særlige botilbud. Borgeren skal som udgangspunkt være udredt og have en demensdiagnose. Forud for visitationen vil der altid have været en demenskonsulent, der har vurderet borgeren.

Afdeling D

Demensafdelingen blev bygget i år 2000, og vi kan derfor tilbyde gode og tidssvarende boliger til vores beboere.

Personalet, der varetager den daglige pleje og omsorg, har en særlig faglig interesse for arbejdet med beboerne, som er ramt af en demenssygdom. Personalet modtager løbende undervisning og faglig sparring i forhold til demensproblematikker og den nyeste viden på området.

Vores mål er:

At give beboeren med demens en god og tryg tilværelse, med udgangspunkt i en høj faglighed og i nogle rammer, som gør dette muligt.

Fysiske rammer

Vi har 18 boliger fordelt på 3 enheder (huse som hænger sammen). Boligerne er i gennemsnit på netto 30 m2. Den enkelte bolig består af entre og et værelse med eget stort badeværelse.  

De fysiske rammer er lyse og der er mulighed for, at gå rundt mellem de tre huse. Der er en lille lukket terrasse til hvert hus og lidt have. Hvert hus har et fællesrum med åbent køkken, som vender ind imod spiseafdelingen. Ligeledes er der etableret en opholdsstue med sofagruppe. Det er ofte her livet leves, når man bor på demensafdelingen. 

Teoretisk udgangspunkt for plejen og omsorg 

På afdeling D arbejder vi med personcentreret omsorg og der ud fra psykolog Tom Kitwood's omsorgsteori, som understøtter det enkelte menneske med en demenssygdom. Der er fokus på relationer og kommunikation mellem beboeren, deres pårørende og personalet. 

God omsorg og pleje til personer med demens kræver en særlig faglig viden og en medmenneskelig omsorg og interesse for den enkelte. Ifølge psykologen Tom Kitwood er en god omsorgsgiver en person, der har udviklet særlige kompetencer og færdigheder. Omsorgspersonen er ikke en, der blot gør noget for mennesker med demens, men er snarere én, der er noget for personer med demens. Det vil sige at, omsorgspersonen ikke udelukkende er fikseret på at handle, men er lige så opmærksom på sin væremåde i forhold til personen med demens.

Pårørendesamarbejde

Vi ved at det er svært, at være pårørende til mennesker med en demenssygdom. Følelser som uro, sorg, dårlig samvittighed, angst, vrede, søvnløshed, afmagt, med mere er kendt for os. Det kan være særdeles vanskeligt at opleve, at ens kære forandrer sig til et helt andet menneske end det man har kendt. Demens kaldes også den pårørendes sygdom.

Vi samarbejder med de andre Ældrecentre i Brøndby Kommune omkring pårørendegruppe for ægtefæller, samlevere og børn til beboere med demenssygdomme inde på livet. 

Der er tilknyttet en demenskonsulent på hvert ældrecenter, som man kan kontakte. 

Aktiviteter

Vi har et samarbejde med vores aktivitetscenter Toppen, hvor Toppens personale kommer i afdelingen en gang om ugen og giver tilbud om aktivitet til beboerne f.eks. bagning, boldspil, historielæsning mm. 

Vi har også musikterapi i vores aktivitetsrum. I musikterapi bruges musikken som en kontaktform, der kan gå bagom sproget, hvilket betyder at samværet og omsorgen i højere grad bliver på beboerens præmisser. Musikterapeutisk behandling er et tilbud til demente uanset hvilket stadie af sygdommen de befinder sig på, og kontaktformen vil variere afhængig af den enkelte beboer.
 
Vi har samarbejde med frivillige fra Ældresagen i Brøndby Kommune, som kommer en gang om uge året rundt og går tur med beboeren. 

Vi planlægger hyggeaftener og prioriterer i det hele taget en god hverdag for beboerne.
Vi benytter seniorredskaberne i vores dejlige fælles have, som giver beboerne mulighed for, at træne deres færdigheder.

Fremtiden

Det er politisk besluttet, at der i 2024 skal ske en omlægning af demensindsatsen på de 3 ældrecentre i kommunen, således at personalet i alle afdelinger bliver klædt på til, at kunne varetage omsorgen for den stigende gruppe af mennesker, der rammes af demens og har behov for en plejehjemsplads. Der er nedsat en projektgruppe og flere arbejdsgrupper der arbejder med dette i 2023.

Sidst opdateret den 25. april 2023