Rehabiliteringen Brøndby

Her kan du læse om Rehabiliteringen Brøndby

Visitation

Ophold på rehabiliteringen går via visitationen i kommunen. Det er Brøndby Kommunes udskrivningskoordinatorer i Visitationen, der visiterer til ophold på afdelingen.  

Rehabiliteringen Brøndby er et døgntilbud for borgere i Brøndby Kommune, som har behov for intensiv træning over hele døgnet.

Formålet

Formålet med rehabiliteringen er genoprettelse af funktionsniveauet, så borgeren så vidt muligt opnår et selvstændigt liv og kan komme hjem og genoptage hverdagen med færrest muligt hjælpemidler og mindst mulig hjemmehjælp.

Fysiske rammer

Rehabiliteringen Brøndby er beliggende på Ældrecenteret Gildhøjhjemmet og fremstår med lyse og indbydende rammer.

Der er 10 pladser på Rehabiliteringen, bestående af en enkeltstue med eget toilet og bad.. På afdelingen er der endvidere en fælles spisestue, træningskøkken, træningsområder og opholdsstue med TV.

Faglig udgangspunkt

Rehabiliteringen Brøndby arbejder ud fra anerkendte rehabiliteringsprincipper, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål for opholdet, og lægger stor vægt på at inddrage pårørende i rehabiliteringsprocessen.

Praktisk information

I forbindelse med opholdet modtager du forplejning og en række serviceydelser i form af leje af linned, vask af privat tøj, rengøringsartikler og toiletartikler. Din betaling for opholdet er indkomstafhængigt og beregnes på grundlag af dit og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indkomstgrund i husstande. Du vil modtage et brev, hvori det fremfår, om du skal betale for opholdet, og i givet fald hvor meget du skal betale. Hvis du skal betale, vil du i forbindelse med opholdet få udleveret en fuldmagt vedr. tilmelding til Betalingsservice. Du skal betale for hele den periode dit ophold varer uanset om du tager hjem på besøg eller bliver indlagt på hospitalet.

Omkring den enkelte borger arbejder et rehabiliteringsteam bestående af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, samt fysio- og ergoterapeuter. Der er et tæt samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere, som eksempelvis egen læge, hjerneskadekoordinator, logopæd og Rehabiliteringsteamet samarbejder omkring borgers træning, der består af såvel træning ved fysio- og ergoterapeuter, træningsaktiviteter ved det sundhedsfaglige personale og de daglige gøremål, som hverdagen kan indeholde. Der kan endvidere være aktiviteter med fællestræning. Det kan fx være gymnastik, eller at middagsmaden tilberedes i afdelingen.

Rehabiliteringsteamet afholder løbende under opholdet samtaler med borger og pårørende, hvor borgers mål for opholdet drøftes, og træningen evalueres og justeres efter behov.

Rehabiliteringsopholdets varighed kan variere meget og afgøres ud fra rehabiliteringsteamets faglige vurdering.

Sidst opdateret den 25. april 2023