Den sidste tid

Her kan du læse lidt om den sidste tid på Gildhøjhjemmet

Den sidste tid - en værdig livsafslutning

På Gildhøjhjemmet skal livet leves med størst mulig grad af livskvalitet. Dette sker med fokus på den enkelte beboers ønsker, behov og muligheder, i respekt for det liv der er levet før indflytningen på Gildhøjhjemmet.

Ved indflytningssamtalen mellem beboer, pårørende og personale drøfter vi, hvad der har betydning for den enkelte, og plejen tilrettelægges så vidt muligt ud fra dette.

Vi taler også om beboerens ønsker for den sidste tid, hvis beboeren giver udtryk for at ville drøfte det. Herunder hvilke ønsker beboeren har i forhold til afslutningen på livet.

Vi bestræber os på, at den sidste tid og dødens indtræden kommer til at foregå i rolige og trygge omgivelser med kendte personer omkring beboeren og dennes evt. pårørende. Vi tilbyder tilstedeværelse af et fagligt dygtigt plejepersonale, der arbejder med symptom lindring i tæt samarbejde med egen læge.

Vi forsøger at forebygge unødig hospitalsindlæggelse, idet det kan være en stor belastning for beboeren.  Vores erfaring er, at de fleste beboere kan forblive på Gildhøjhjemmet i forbindelse med den sidste tid, hvor vi har et særligt fokus på den lindrende pleje og omsorg af syge og døende beboere (palliativ indsats (1)).

(1) WHO’s definition af den palliative indsats, dansk version "At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art." www.pavi.dk

Gildhøjhjemmet​​​ har samarbejde med Røde Kors’ vågetjeneste

Igennem flere år har det været et ønske at Gildhøjhjemmet udover den professionelle pleje og omsorg kan tilbyde beboerne mulighed for ekstra tilstedeværelse og nærhed i de sidste timer og dage. Gildhøjhjemmet og vågetjenesten har derfor indgået samarbejdet i praksis fra d. 1. juni 2017.

Vågetjenestens formål er, at ingen skal dø alene, men skal have omsorg til det sidste. Vågetjenesten er Røde Kors’ indsats for døende, der har brug for medmenneskeligt nærvær i de sidste timer af livet. 862 frivillige på landsplan er tilknyttet vågetjenesten i 2022 og våger ved døende i hele landet. Vores frivillige tilbyder medmenneskelig omsorg, når døden nærmer sig (Vågetjenesten udfører ikke plejeopgaver). For den døende betyder det, at et andet menneske er til stede lige til det sidste. For eventuelle pårørende kan det betyde aflastning og omsorg i en svær situation. I 2022 vågede frivillige fra Røde Kors ved 2217 døende mennesker på plejecentre, sygehuse og i private hjem.

 

Sidst opdateret den 25. april 2023