Pårørende

Her kan du læse om at være pårørende

Både til hverdag og fest lægger vi vægt på, at pårørende føler sig velkomne og har gode muligheder for hyggeligt samvær med beboerne.

Som pårørende kan du i det daglige komme og gå som du vil, og du har mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter på afdelingerne og i huset. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage i din pårørendes liv og hverdag, som I ønsker og beslutter det.

Der vil være en række situationer, hvor din hjælp til din pårørende er særligt påkrævet. Det kan være ved læge- og hospitalsbesøg, hvor det som udgangspunkt er pårørendes opgave at ledsage ved behov. Ligeledes ved behov for indkøb af tøj eller andre personlige effekter, som er pårørendes opgave at varetage.

Alle beboere har en kontaktperson, som er den medarbejder, der får det mest indgående kendskab til beboeren. Dette kendskab skal være med til at skabe tryghed og forudsigelighed for beboeren og pårørende. Kontaktpersonen støtter beboeren i alle aspekter af hans/hendes liv, samt støtter dennes egne ressourcer og tager over, når tingene bliver for svære for den enkelte beboer. Kontaktpersonen vil også være kontaktperson til dig som pårørende og den, du kan spørge om eller aftale praktiske forhold vedr. din pårørende.

Ved at indtræde i vores Bruger- og pårørenderåd kan du støtte op om, at skabe gode rammer for beboerne og du får medindflydelse på dagligdagen på Gildhøjhjemmet.

Du kan læse mere om Bruger- og pårørenderådet under Beboerindflydelse.

Sidst opdateret den 02. marts 2022