Pårørende

Her kan du læse om at være pårørende

Både til hverdag og fest lægger vi vægt på, at pårørende føler sig velkomne og har gode muligheder for hyggeligt samvær med beboerne.

Som pårørende kan du i det daglige komme og gå som du vil, og du har mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter på afdelingerne og i huset. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage i din pårørendes liv og hverdag, som I ønsker og beslutter det.

Der vil være en række situationer, hvor din hjælp til din pårørende er særligt påkrævet. Det kan være ved læge- og hospitalsbesøg, hvor det som udgangspunkt er pårørendes opgave at ledsage ved behov. Ligeledes ved behov for indkøb af tøj eller andre personlige effekter, som er pårørendes opgave at varetage.

Alle beboere har en kontaktperson, som er den medarbejder, der får det mest indgående kendskab til beboeren. Dette kendskab skal være med til at skabe tryghed og forudsigelighed for beboeren og pårørende. Kontaktpersonen støtter beboeren i alle aspekter af hans/hendes liv, samt støtter dennes egne ressourcer og tager over, når tingene bliver for svære for den enkelte beboer. Kontaktpersonen vil også være kontaktperson til dig som pårørende og den, du kan spørge om eller aftale praktiske forhold vedr. din pårørende.

Ved at indtræde i vores Bruger- og pårørenderåd kan du støtte op om, at skabe gode rammer for beboerne og du får medindflydelse på dagligdagen på Gildhøjhjemmet.

Du kan læse mere om Bruger- og pårørenderådet under Beboerindflydelse.

Budgetforlig for 2024 rammer Gildhøjhjemmet

Kære beboere og pårørende

Et flertal af de politiske partier i kommunalbestyrelsen har indgået budgetforlig for 2024. I kan finde budgetforligsteksten på Brøndby Kommunes hjemmeside. I budgetforliget er der enkelte punkter vedrørende Gildhøjhjemmet, som jeg vil informere jer om.

Nedlæggelse af 10 pladser
I budgetforliget kan I bl.a. læse om, at der skal nedlægges 10 pladser på Gildhøjhjemmet. Det skyldes, at nogle af boligerne ikke længere er tidssvarende, og at en del borgere derfor fravælger dem, hvilket gør, at de i perioder står tomme.

Vi vil samle de ledige boliger i én afdeling. Det er det mest hensigtsmæssige, når vi også skal tilpasse personalet. Det bliver afdeling A, 1. sal, hvor der nedlægges boliger. Disse boliger er valgt, fordi det er de ældste og mindste boliger på Gildhøjhjemmet, og afdelingen ligger ikke centralt i huset. Vi skal nu i gang med at finde ud af, hvordan gør vi det. Det vil være udgiftsneutralt for beboerne, hvis der bliver tale om flytning fra en bolig til en anden bolig.

Ombygning på grund af et kommende friplejehjem
Derudover er det blevet besluttet, at der skal sælges en grund i Vesterled, hvor der kan opføres et friplejehjem. Der kommer nemlig flere ældre i Brøndby, men der kan ikke bygges et nyt kommunalt plejecenter på grund af kommunens anlægsramme.

For Gildhøjhjemmet betyder det, at dele af det eksisterende Gildhøjhjem skal omdannes til midlertidige pladser, som drives af kommunen. Ombygningen forventes at ske i 2026 og 2027. Vi ved endnu ikke konkret, hvad det vil betyde for beboere og personale på Gildhøjhjemmet, men jeg informerer mere om dette, så snart jeg ved noget mere.

Jeg vil indkalde jer til et fællesmøde, hvor jeg kan give mere information, og hvor I kan stille spørgsmål.

 

Med venlig hilsen
Anette Falk, centerleder

Sidst opdateret den 26. september 2023