Rygepolitik

Her kan du læse om Gildhøjhjemmets rygepolitik

Overordnet er Ældrecenteret Gildhøjhjemmet underlagt Brøndby Kommunes rygepolitik.
Gildhøjhjemmets rygepolitik er godkendt i MED-udvalget og i Bruger- og pårørenderådet den 23. januar 2018.

Rygepolitik for beboere og deres gæster:

Egen bolig:

  • Beboeren må ryge i egen bolig.
  • Ved rygning i egen bolig skal rygningen foregå med lukket dør til fælles arealerne.
  • Der kan på grund af røggener evt. opsættes luftrenser.
  • Når personalet udfører arbejdsopgaver i beboerens bolig, henstilles der til at beboeren og evt. gæster ikke ryger, mens personalet opholder sig i boligen.
  • I røgfyldte boliger kan personalet lufte ud i boligen, inden arbejdet påbegyndes (10-15 min. forinden) og personalet kan udsætte besøget/opgaven indtil udluftning har fundet sted.
  • Gæster til beboere kan ligeledes ryge i beboerens bolig, efter aftale med beboeren.

Udendørs:

  • I haven må rygning for beboere og deres gæster finde sted i Pavillonen, men hvis pavillonen anvendes til andet formål vil andet sted blive anvist af ledelsen.
  • At rygning i det fri kun er tilladt, hvor dette kan ske uden påvirkning af det indendørs arbejdsmiljø, og rygning må således ikke finde sted foran åbne vinduer, døre, m.v., og skal i øvrigt foregå hensynsfuldt overfor andre ansatte eller borgere.
  • Rygning i det fri sammen med personale skal begrænses mest muligt og accepteres kun, hvis det kan foregå i et omfang og på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for udførelse af det daglige arbejde

I de særlige tilfælde hvor beboere ikke selv kan administrere rygning, kan personalet tilbyde at hjælpe. Personalet kan ikke pålægges til at være ved beboeren, når denne ryger. Personalet må ikke selv ryge sammen med beboerne.

Fælles arrangementer:

Rygning i forbindelse med arrangementer finder alene sted udendørs og ikke foran døre/indgangspartier. Der henvises til de steder, hvor der er opsat/opstillede askebægre eller rygning finder sted på områder, hvor ledelsen/personalet anviser.


Generelt må rygning som udgangspunkt ikke finde sted, hvor det er til gene for andre.

Sidst opdateret den 25. april 2023