Elever og studerende

Et aktiv for Gildhøjhjemmet

Elever og studerende - et aktiv for Gildhøjhjemmet

Ældrecentret Gildhøjhjemmet er et aktivt uddannelsessted, hvor vi har flere forskellige typer af elever og studerende. Social-og sundhedshjælperelever (SSH), social-og sundhedsassistentelever (SSA), sygeplejestuderende, grundforløbselever og ernæringselever.

På Gildhøjhjemmet er SSH-eleverne ude i deres første praktik på 4- 6 måneder, hvor de er tilknyttet et plejeafsnit, og SSA-eleverne bliver i 1. praktik tilknyttet et plejeafsnit, og 3. praktik bliver de tilknyttet Rehabilitering.

Sygeplejestuderende kommer i praktik i semester 1 og 2, hvor de tilknyttes et plejeafsnit, og i semester 6, hvor de tilknyttes Rehabilitering.

Centralkøkkenet har ernæringsassistentelever i et 2½ årige uddannelsesforløb.

Gildhøjhjemmet er med til at uddanne elever og studerende til høj faglighed i arbejdet med ældre, syge og handicappede mennesker. Vi er optaget af det gode læringsmiljø, hvor tilbagemeldingerne fra eleverne og de studerende er med til, at vi har fokus på det som opleves vigtig for at opnå den bedste læring.

Billede 1

Farmaceut studerende på Gildhøjhjemmet

Vi har på Gildhøjhjemmet haft vores første, men forhåbentlig ikke sidste, farmaceutstuderende på studieophold. Hun hed Karolina og kaldte det selv en udstationering. Hun kom fra Albertslund apotek, hvor hun havde været i 6 måneder. Derefter skulle hun i gang med sit kandidat speciale. Det var i alt kun fem dage, men nok tid til at få indblik i et plejehjems organisering, opgaver, arbejdsgange og udfordringer vedrørende medicinområdet. Vi havde planlagt opholdet med konkret fokus på dosisdispensering, da dette også er vores fokusområde i år. Vi havde fortalt, at vores mål for dosisdispensering var at nå 50% inden 1/1 2024. Hun var blevet bedt om at komme med et oplæg for opholdet her, som vi den første dag forventningsafstemte. Der var rundvisning og intro til vores instrukser, arbejdsredskaber, medicinborde og journal. Derefter var hun henholdsvis på Rehabiliteringen og afd. AB. Hun var med til dispenseringer og modtagelse af ny borger, hvor hun stillede medarbejderne spørgsmål om arbejdsgange. Efterfølgende fik hun til opgave selvstændigt at screene borgerne på afd. AB for mulighed for dosisdispensering. Det var et imponerende og struktureret arbejde hun leverede. Hun havde flere opmærksomhedspunkter, som sygeplejerskerne senere kan gå videre med til egen læge. Den sidste dag afholdt vi en lille opsamling på forløbet. Dagene kunne være lidt lange, når der ikke lige var en opgave eller en medarbejder at følges med. Omvendt havde det givet en fin indsigt i vores verden. Der var udarbejdet et godt redskab til screening med kritiske anbefalinger. Vi kunne se en mulig samarbejdspartner i fremtiden til at vække en faglig nysgerrighed og planlægning af medicingennemgang til lægesamtaler. Det samme har Komponent i deres Analyse af Ældrecentre, hvor de anbefaler at tilknytte en farmaceut eller farmakonom til varetagelse af medicin opgaver. Karolina ville anbefale en fremtidig studerende at komme på udstationering på Gildhøjhjemmet og vi vil ligeledes ønske os en ny studerende

Billede 2
Sidst opdateret den 24. august 2023