Elever og studerende

Et aktiv for Gildhøjhjemmet

Elever og studerende - et aktiv for Gildhøjhjemmet

Ældrecentret Gildhøjhjemmet er et aktivt uddannelsessted, hvor vi uddanner social-og sundhedshjælpere (SSH), social-og sundhedsassistenter (SSA), sygeplejestuderende, grundforløbselever og ernæringselever.

På Gildhøjhjemmet er SSH-eleverne ude i deres første praktik på 4- 6 måneder, hvor de er tilknyttet et plejeafsnit, og SSA-eleverne bliver i 1. praktik tilknyttet et plejeafsnit, og 3. praktik bliver de tilknyttet Rehabilitering.

Sygeplejestuderende kommer i praktik i semester 1 og 2, hvor de tilknyttes et plejeafsnit, og i semester 6, hvor de tilknyttes Rehabilitering.

Centralkøkkenet har ernæringsassistentelever i et 2½ årige uddannelsesforløb.

Gildhøjhjemmet er med til at uddanne elever og studerende til høj faglighed i arbejdet med ældre, syge og handicappede mennesker.

Sidst opdateret den 17. maj 2022