Elever og studerende

Et aktiv for Gildhøjhjemmet

Gildhøjhjemmet er et aktivt uddannelsessted, hvor vi uddanner social-og sundhedshjælpere (SSH), social-og sundhedsassistenter (SSA), sygeplejestuderende, grundforløbs-elever og ernæringselever.

På Gildhøjhjemmet er SSH-eleverne ude i deres første praktik på 4- 6 måneder, hvor de er tilknyttet en afdeling.

SSA- elever er her i deres 2. praktik, psykiatri perioden, samt deres 3. og sidste praktikperiode, begge praktikker er på 4 måneder. SSA-eleverne i 2. praktik er tilknyttet den skærmede enhed, og SSA-eleverne i 3. praktik bliver knyttet enten en plejeafdeling eller Rehabilitering Brøndby.

Sygeplejestuderende kommer i praktik i modul 6,11 og 12, og de tilknyttes til Rehabilitering eller et plejeafsnit.

Centralkøkkenet har ernæringsassistentelever i et 2½ årige uddannelsesforløb.

Gildhøjhjemmet er med til at uddanne elever og studerende til høj faglighed i arbejdet med ældre, syge og handicappede mennesker.

Et team af engagerede vejledere og klinisk vejledere varetager uddannelsesopgaven, disse understøttes af alle kollegaernes fælles uddannelsesansvar.  Teamet arbejder målrettet på at skabe et aktivt og lærende uddannelsesmiljø i et tæt samarbejde med uddannelsesafdelingen i kommunen.

Arbejdet med uddannelsesområdet giver anledning til mange gode refleksioner og er medvirkende til Gildhøjhjemmets udvikling.

 

Sidst opdateret den 04. november 2021