Lokal MED-Udvalg

Her kan du læse om vores lokale MED-udvalg

Gildhøjhjemmets lokale MED-udvalget

Hvad er MED

Brøndby Kommune overgik i 2010 til MED-system. Det vil sige, at der er en samlet organisation, hvor ledelse og medarbejdere behandler samarbejde og arbejdsmiljø. 

Brøndby Kommune fik en ny MED-aftale den 1. juli 2014. 

Aftalen fastlægger formålet med MED arbejdet, nemlig at understøtte Brøndby Kommune som den attraktive arbejdsplads ved, at medarbejdere har medindflydelse og medbestemmelse. 

Det medfører, at der sættes fokus på:

 • et godt og udviklende arbejdsmiljø
 • et dynamisk og tillidsfulde samarbejde mellem ledere og medarbejdere
 • værdier og visioner, som praktiseres i hverdagen
 • tydelige rammer og forventninger for den enkelte  

Formålet med medindflydelse og medbestemmelse er at sikre gode arbejdsforhold i Brøndby Kommune og fremme den kommunale virksomheds målsætninger og effektivitet. 

Alle ønsker:

 • at styrke interessen for kvalitet, effektivitet og udvikling i organisationen
 • at medvirke til sikring af arbejdsglæde, sundhed og sikkerhed
 • at medvirke til at opfylde den enkelte medarbejders behov for tryghed, personlig og faglig udvikling samt kommunens behov for dygtige, engagerede og loyale medarbejdere.
MED-udvalgets medlemmer

Ledere:

 • 1 centerleder
 • 2 afdelingsledere

Medarbejdere: (AMIR = arbejdsmiljørepræsentant)

 • 3 for Plejeafdelingerne og Rehabilitering hvoraf 1 er TR for FOA
 • 1 for Administration, Teknisk Service, Udviklingssygeplejerske og Demenskonsulent
 • 1 for Køkken, Rengøring, Aktivitetscenter Toppen
 • 2 AMIR

Alle medlemmer har personlige suppleanter, dog ikke centerlederen

Hvad laver MED

Her er nogle eksempler på hvilke områder MED har arbejdet med:

 • Værdier på Gildhøjhjemmet
 • Rygepolitik
 • Årshjul
 • Affaldsordning i weekender og helligdage
 • Budgetændringer og evt. forslag til besparelser
 • Anti mobbepolitik
 • Luftrensere i enkelte boliger
 • Gennemgang af nye instrukser
 • Indsatser i forbindelse med tilsyn
 • Anskaffelse af større inventar
 • Uniformer
 • Generelle problematikker i dagligdagen
 • Hverdagstræning
Hvad kan du bruge MED til

Hvad kan DU bruge MED til: 

 • Som medarbejder til, at få medindflydelse/medbestemmelse og drøftelse af generelle problematikker i dagligdagen i huset.  
 • Som Bruger- og pårørenderåd til, at få viderebragt ønsker/tiltag vedrørende beboerne generelt mv.

Årshjul

Sidst opdateret den 25. april 2023