Frivillige på Gildhøjhjemmet

Gildhøjhjemmet har frivillige, som kommer og deltager i forskellige aktiviteter med beboerne.

Bliv frivillig på Gildhøjhjemmet

Gildhøjhjemmet er Brøndby Kommunes ældste ældrecenter med 73 boliger. Vi ønsker at favne bredere til den enkelte beboer. Her kan du som frivillig være med til, at skabe glæde og variation i beboernes hverdag. 

Formålet er et godt samarbejde mellem frivillige, ansatte og den enkelte beboer til glæde og gavn for alle.

Vores beboere foreslår:

Kortspil

Gåture

Cykelture

Avis oplæsning

Vi kunne også bruge frivillige til:

Danse eftermiddage

Husets fester

Ture ud af huset

Fodboldkampe

Sangkor

Og vi er åbne for nye ideer

Forudsætning for et godt samarbejde:

Et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte er, at vi anerkender og respektere hinandens forskellige opgaver og roller.

Den frivilliges indsats er på IKKE faglige opgaver. Det som den ansatte ikke har mulighed for at udføre, kan i nogen grad udføres af frivillige. 

Der er her tale om mellemmenneskelige relationer hvor beboere, frivillige og ansatte udvikler og løser opgaver sammen.

Vigtig information:

Som frivillig er der tavshedspligt i forhold til det som man bliver bekendt med hos beboerne. 

Har dette din interesse så kontakt personalet i Toppen på mail: akttop@brondby.dk

 

 

 

Bliv frivillig på Gildhøjhjemmet

Sidst opdateret den 10. oktober 2023