Priser på servicepakken

Her kan du se priser og indhold på servicepakken

Priser på servicepakken 2023
Ydelser servicepakke Kr. pr. dag i 2023
Døgnkostpakke: Morgenmad, kold mad, varm mad (hovedret og biret)                    131,00
Kage/frugt                        9,00
Toiletartikler og toiletpapir                        1,00
Vask af eget tøj                        7,00
Vask og leje af linned                        8,00
Rengøringsartikler (kan IKKE fravælges)                        4,00
I alt pr. dag ved valg af alle ydelser                    160,00

Her kan du se beskrivelse af servicepakkens indhold

Sidst opdateret den 12. september 2023