Priser på servicepakken

Her kan du se priser og indhold på servicepakken

Priser på servicepakken 2023
Ydelser servicepakke Kr. pr. dag i 2024
Døgnkostpakke: Morgenmad, kold mad, varm mad (hovedret og biret)                    135,00
Kage/frugt                        9,00
Toiletartikler og toiletpapir                        1,50
Vask af eget tøj                        6,50
Vask og leje af linned                        8,00
Rengøringsartikler (kan IKKE fravælges)                        4,50
I alt pr. dag ved valg af alle ydelser                    164,50

Her kan du se beskrivelse af servicepakkens indhold

Sidst opdateret den 08. april 2024