Virksomhedsplan og organisationsdiagram

Her kan du læse vores virksomhedsplan, samt downloade vores virksomhedsplan og organisationsdiagram

Klik her

Gildhøjhjemmets virksomhedsplan

Gildhøjhjemmets ambition:

 • At vi vil være de bedste
 • At vi er stolte af Gildhøjhjemmet og vores arbejde
 • At vi altid er i bevægelse og forbedrings- og udviklingsorienteret

For at opnå dette sætter vi disse værdier i spil i hverdagen:

 • selvstændighed
 • relationer
 • faglighed
 • tværfaglighed
 • helhedsorientering
 • effektfokus

Gildhøjhjemmets ansatte

Alle ansatte på Gildhøjhjemmet medvirker til, at det vi gør, er værdifuldt, og det giver (mening) og effekt for borger/pårørende, nuværende og kommende medarbejdere.

Vi er dit Gildhøjhjem - en levende organisation, som udvikler sig i et samarbejde med
borger/pårørende, ansatte, andre interessenter/aktører, frivillige, organisationer og
samarbejdspartnere.

Vi ønsker, at du til enhver tid bliver mødt med respekt, åbenhed og dialog.

Det skal være værdifuldt at være på Gildhøjhjemmet, hvad enten du bor her, arbejder her
eller blot kommer på besøg.

Hoved fokuspunkter for Gildhøjhjemmet de kommende år vil derfor tage udgangspunkt i tre perspektiver:

1. Organisatorisk perspektiv
2. Fagligt perspektiv
3. Borger perspektiv

Inde for disse tre hoved perspektiver vil vi arbejde målrettet med aktivitetskataloger
(fokusområder) for at opnå vores ambition.

Organisatorisk perspektiv:

 • Information og kommunikation
 • Anvendelse af vikarer
 • Arbejdsmiljø
 • Medarbejdertrivsel og arbejdsglæde
 • Udvikling af ledelse
 • Modtagelse og introduktion af nye medarbejdere

Fagligt perspektiv:

 • Personcentreret omsorg og implementering af demensrejseholdet
 • I Sikre Hænder
 • Patientsikkerhed
 • Dokumentation
 • Kerneopgaven
 • Madspild
 • Kompetenceudvikling
 • Palliation

Borgerperspektiv:

 • Hjemlighed
 • Borger-/brugerinddragelse
 • Afsked med livet

 

 

Sidst opdateret den 30. maj 2023