Beboer indflydelse

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderådet

På Gildhøjhjemmet har beboere, pårørende og personale gode muligheder for at komme i dialog med hinanden.

Det er ofte i den daglige snak, at beboerne får udtrykt deres ønsker og interesser over for personalet.

Brøndby Kommune har valgt at bevare et bruger- og pårørenderåd i tilknytning til centret.

Bruger- og pårørenderådet skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen, personalet, beboere og pårørende som tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne på ældrecentret.

Derudover skal rådet høres om de 2 årlige tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med det uanmeldte tilsyn fra kommunen og fra embedslægen.

Rådets sammensætning

Bruger- og Pårørenderådet kan sammensættes på følgende måde:

  • Lederen af ældrecentret
  • 1 beboer for hver afdeling på ældrecentret, undtaget skærmet demensafsnit
  • 1 pårørende for hver afdeling på ældrecentret
  • 1 repræsentant for Seniorrådet

Rådet holder minimum møde 3 gange årligt. Relevante ledere og medarbejdere indkaldes løbende til møderne. 

 

Medlemmer

Alle medlemmer modtager indkaldelser, bilag samt referater.

Bruger:

Kender vi p.t. ikke navnet på.

Pårørende: 

Afdeling A/B:   Peter Egtorp - peteregtorp@gmail.com            

Afdeling C:   Gitte Green (Formand) - g.greenlaumann@gmail.com

Afdeling D:  Kender vi p.t. ikke navnet på. 

Suppleant:

Kender vi p.t. ikke navnet på.

 

Seniorrådet:

Repræsentant: Ursula Ljungqvist - ursula.ljungqvist@gmail.com

Suppleant: Susanne Hulkvist - Susannehulkvist@hotmail.com

Referater

Læs de gældende vedtægter for Bruger- og pårørenderådet

Sidst opdateret den 10. oktober 2023